Chemioterapii: doustne leki ukierunkowane skutki uboczne terapii

Aktualne raka chemioterapii leków, w tym fluorouracylu głównych kategorii, paklitaksel, cisplatyna, antracykliny i tak dalej. Fluoropirymidyna długą historię, która kapecytabiną jest bardzo specjalny lek, który ma guza komórki, “kierowania”. Ze względu na jego ważną rolę w metabolizmie enzymu TP guza stężenia komórek wyższych niż normalne tkankach wielu powodów, stężenie leku w nowotworowych komórkach odgrywają rolę w raku osiągnięcia docelowych wyników. Podobnie jak w przypadku “docelowej” cecha, kapecytabina w zmniejszaniu toksyczności, ale również w celu zapewnienia skuteczności, nie ma wpływu, ale również za pośrednictwem podawania doustnego, zarówno dla wygody pacjentów, ale także ogranicza stosowanie dożylne fluoropirymidyn powodować zapalenie żyły występowania , to jest szeroko stosowane w raka polach chemioterapii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s